Doprava zboží

Náklady na balení, dopravu:

Pro objednávky v hodnotě do 1000,- Kč (včetně) činí cena za dopravu zásilky včetně balného 89 Kč.

Pro objednávky v hodnotě nad 1000,-Kč je doprava a balení zboží v režii provozovatele internetového obchodu.

Doprava zboží:

1. Odběr je pověřeným kurýrem (Česká pošta, PPL, zasilkovna.cz).

2. Distribuce objednávek je realizována prostřednictvím služby Česká pošta, s.p.,společnosti PPL CZ s.r.o.

3. PPL CZ, s.r.o. Vám doručí zásilku na uvedenou adresu zpravidla následující pracovní den po odeslání. Řidič Vás v den doručení bude telefonicky kontaktovat a domluví si s Vámi přibližnou dobu, kdy bude zásilka doručena. Pokud Vás řidič nezastihne na uvedené adrese, zanechá Vám oznámení o nedoručení zásilky a pokusí se Vám ji doručit následující den. O odeslání zásilky Vás budeme informovat e-mailem, ve kterém najdete odkaz na sledování zásilky. Pokud v okamžiku převzetí zboží od přepravní služby zjistí kupující mechanické poškození obalu zásilky, je v jeho zájmu zkontrolovat stav zásilky. V případě jejího poškození má kupující právo trvat na vyhotovení „záznamu o poškození zásilky“ za přítomnosti zástupce přepravní služby. Doporučuje se nepodepisovat předávací protokol, aniž by kupující překontroloval, zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu. Více informací o PPL najdete na www.ppl.cz

 

4. Česká pošta, s.p. doručí zásilku na uvedenou adresu zpravidla následující pracovní den po odeslání. Pokud Vás pracovník České pošty nezastihne na uvedené adrese, zanechá Vám oznámení o uložení zásilky na poště. Zásilku si můžete během 1 týdne vyzvednout. Pokud v okamžiku převzetí zboží od přepravní služby zjistí kupující mechanické poškození obalu zásilky, je v jeho zájmu zkontrolovat stav zásilky. V případě jejího poškození má kupující právo trvat na vyhotovení „záznamu o poškození zásilky“ za přítomnosti zástupce přepravní služby. Doporučuje se nepodepisovat předávací protokol, aniž by kupující překontroloval, zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.
Více informací o České poště najdete na www.cpost.cz.

 

5. Zasilkovna.cz Při objednávce si vyberte pobočku, kterou máte nejblíž.
Svou objednávku z eshopu si běžně můžete vyzvednout na výdejním místě, které si vyberete.

Více informací o Zasilkovni najdete na http://www.zasilkovna.cz/obcane/vyzvednuti-zasilky


6. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího odeslány v co nejkratším termínu.
Doručení zboží se řídí termínem dodání uvedeného u jednotlivých výrobků.


7. Dodací lhůta začíná běžet od potvrzení závazné objednávky prodávajícím za podmínky obdržení všech informací, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.


8. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci tak, aby byly dodrženy lhůty, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi elektronickou poštou, výjimečně faxem nebo poštou (pokud je zboží takto objednáno) a upřesní předpokládaný termín dodání.


9. Pokud dodávka zboží selže, je podstatným způsobem ztížena či znemožněna z jakýchkoliv důvodů, a lze důvodně předpokládat, že objednávka nebude dodána ve lhůtě 14 dnů od přijetí objednávky, je prodávající povinen uvědomit kupujícího, že v této lhůtě nelze zásilku dodat a současně jej informovat o předpokládané době dodání zboží. Pokud poté kupující výslovně neprohlásí, že na splnění dodávky trvá, má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil. V takovém případě je prodávající povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.


9. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomen kupující, kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním resp.vrácením v plné výši.


10. Prodávající je oprávněn provádět dodávky formou dílčích dodávek, s tím spojené náklady nese prodávající.


11. Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, zejména pro účely vyhotovení daňového dokladu. Prodávající neručí za splnění objednávky vyplněné nesprávně, nepravdivě či neúplně.


12. Okamžikem předání zboží dopravci přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele.


13. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Návod k použití nemusí být vždy součástí zásilky.


14. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné, nebo se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena cena přípravku. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován emailem nebo telefonicky  za účelem dohody o dalším postupu.

 

15. Zákazník může objednávku stornovat telefonicky nebo emailem bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením nebo pokud již nedošlo k její expedici. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

 

Cena zboží:


1. Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.ugoman.cz prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují cenu zboží a nezahrnují náklady na balení a dopravu.


2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě zřejmé písařské či početní chyby uvedených cen.


3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě podstatnější změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Aktuální cena zboží bude vždy uvedena na internetové stránce.


4. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na bankovní účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží.

Možnosti platby:


Dobírka prostřednictvím České Pošty, a.s., PPL CZ, s.r.o., Zasilkovna.cz

Náhodné produkty