Reklamační oddělení je na adrese:

UGOMAN
Oddělení reklamací
Preslova 652/19,
150 00 Praha 5-Smíchov, Česká republika


1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky, dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu. Internetový obchod UGOMAN vyplní před odesláním zásilky záruční list, je-li výrobcem k produktu poskytován.
2. Prodávající ručí zákazníkovi za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání zboží.
3. Kupující je oprávněn reklamovat vady jakosti zjevné do 8 dnů od převzetí zboží.
4. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na dodání náhradního zboží, přiměřené snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
5. Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu prodejce: UGOMAN, Oddělení reklamací, Preslova 652/19, 150 00 Praha 5-Smíchov, event. e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději ve lhůtách uvedených výše.
Reklamaci je nutné pojistit pro případ ztráty zásilky.
6. V reklamaci nutno uvést: číslo objednávky, den vyplnění objednávky (ve tvaru DD.MM.RRRR), datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající Vás obratem vyrozumí o dalším postupu.
7. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.
8. Dle ustanovení § 598 občanského zákoníku má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
9. Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo e-mailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.
10. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Náhodné produkty